Filosofi

Värderingar

Snokebo Snickeri är ett modernt fåretag helt i tidens anda. Respekt gentemot partners och kunder är grunden får min filosofi.

Planering

Med planering menas att hitta lösningar inom och utanför gränserna. Därmed riskerar man alltid att göra misstag men genom dessa lär man sig.

Tillförlitlighet

Lita på mig! Jag gör mitt bästa och jag lovar inget jag inte kan garantera.

Engagerad

Jag älskar mitt yrke.

Filosofi:

Snokebo Snickeri skapar mervärde. Kompetens, ansvar och engagemang – allt från en person – jag!

Vision

Jag tror på kombinationen av ärlighet, förtroende och kvalitet. Ett handslag är ett handslag.

 

Uppdrag

Jag ser till att allt fungerar och övertygar genom min personlighet, kompetens och sympati. Innovationer och beprövade resultat i rätt mix.

 

Favoritcitat

Det som fortfarande är grönt kan fortsätta att växa. Det som känns moget, har redan börjat ruttna.

Om du vill skapa något som du aldrig har gjort, gör det du aldrig har gjort.

Går inte, finns inte!